Projects


Duration: 2017-2018

Members of CRECIM participants: Digna Couso (IP), Víctor López.

Funding Entity:
Fundació Catalana per la Recerca i la Innovació (FCRI)

RETURN TO THE LISTCookie settings