Projects


Reference: FCT-20-15632
Economic endowment: 5.000€

Duration: 01/07/2021 a 30/06/2022

Other participating entities: CRAG: Zoila Babot (Responsable del projecte), Margalida Martí, Soraya Pelaz, Marc Valls i Núria Sánchez Coll. També hi participen la Fundació Autònoma Solidària (FAS) i Michela Osnato.

Members of CRECIM participants: Maria Navarro, Èlia Tena i Digna Couso

Funding Entity:
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)

RETURN TO THE LISTCookie settings