Projects


Reference: FCT-20-15569
Economic endowment: 12.500€

Duration: 01/07/21 - 30/06/22

Other participating entities: Universitat Autònoma de Barcelona (ICE, CRECIM i Facultats d'Enginyeria, Ciències i Biociències).
Coordinat per Begoña Oliveras

Members of CRECIM participants: Digna Couso, Víctor López, Caterina Solé, Èlia Tena.

Funding Entity:
Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)

RETURN TO THE LISTCookie settings